O SPRZEDAWCY
KneeGuardKids
TRADESPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 5130255764

ul. Galicyjska 7
32-091 Michałowice
Polska


Adres e-mail: biuro@tradespot.pl
Numer telefonu: 728972202

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem KRS 0000740379 przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.